Hopp til hovedinnhold

Flyktning.net

Flyktning.net

Ressursportalen om asylsøkere og flyktninger.

I forbindelse med økte asylankomster høsten 2015 ble de Regionale Ressurssentrene om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging (RVTS) gitt i oppdrag av Helsedirektoratet å utvikle et nettsted om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen blir kontinuerlig oppdatert med nye ressurser.

https://flyktning.net

Utviklet i samarbeid med: RVTS Nord, Sør, Øst, Vest og Midt


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar