SNAKKE

SNAKKE

En samtale kan skape tillit og trygghet, men også det motsatte. Snakke sammen skal hjelpe deg å ta viktige samtaler med barn du er bekymret for.

https://snakkemedbarn.no

Utviklet i samarbeid med: RVTS Øst, RVTS Vest, RVTS Nord, RVTS Midt