TBO for fosterforeldre

TBO for fosterforeldre

TraumeBevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F) er et 8 moduls kurs beregnet på deg som har omsorg for traumatiserte barn.

Dette er en kursrekke som er utarbeidet av National child traumatic stress nettwork (NCTSN) i USA. RVTS- har oversatt og tilpasset materialet til Norske forhold. Denne norske utgaven er prøvd ut i samarbeid med Barnevern Sør og følgesevaluert av Universitetet i Agder.

RVTS har samarbeidet tett med Barnevern Sør og vi har sammen utviklet denne opplæringspakken. I tillegg til de 8 modulene med tilhørende materiell har vi lagt inn tilleggsstoff og fordypningsstoff.

https://www.traumebevisst.no/fosterforeldre

Utviklet i samarbeid med: Barnevern Sør