Hopp til hovedinnhold

FaSett

FaSett

FaSett er ett kompetansehevingsprosjekt for familievernkontorene i Region sør. Det er laget etter initiativ fra Helsedirektoratet med intensjon om å styrke familievernets kompetanse i forhold til å møte med traumatiserte klienter. Prosjektet er basert på en erkjennelse av faglig likeverd mellom Familievernkontorene og RVTS Sør, og både innhold og pedagogiske metoder avspeiler dette.

http://fa-sett.no

Utviklet i samarbeid med: Familievernkontoret


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar