Hopp til hovedinnhold

Ingen å miste

Ingen å miste

Dette er et tilbud til dere som er i kontakt med mennesker som har selvmordstanker eller planer om selvmord, og det gjelder faktisk de fleste av oss. Mange forteller ikke om tankene sine, men de trenger at noen spør og at noen bryr seg.

På denne siden finner dere fagstoff, aktiviteter, filmer og refleksjonsoppgaver som kan hjelpe dere til å bli tryggere i møte med mennesker som sliter med selvmordstanker.

Vi anbefaler at modulene gjennomgås i grupper. Aktivitetene og oppgavene blir mer interessante å jobbe med sammen med andre. Dessuten blir vi litt klokere sammen.

Ressursene er delt i to hovedbolker. Dere kan velge fritt hvilke moduler dere vil jobbe med og i hvilken rekkefølge. Modulene varierer i omfang.

https://ingenaamiste.no


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar