Hopp til hovedinnhold

TBO-S

TBO-S

TBO-S er tre kurs-samlinger, og hver samling er beregnet til å vare i 2 timer. Kurset kan holdes barnevernstjeneste som en del av samarbeid med og veiledning av skoleansatte, av PPT eller av skoleansatte som har faglig ansvar internt på skolen.

På alle skoler finner vi elever som har opplevd traumatiske hendelser, store stressbelastninger, eller som har levd under vanskelige omsorgsforhold. Elevene kommer til skolen med disse livserfaringene, og for mange kan det være med å prege også skolehverdagen deres. De kan oppleve utfordringer i lærings- og mestringssituasjoner, men også i møte med andre elever og med voksne på skolen. «Traumebevisst omsorg for skole» (TBO-S) er et kursopplegg og en tilnærming som inviterer ansatte i skolen til å undre seg sammen om hva som er elevens mestringsstrategier, ut fra det som eleven har opplevd, og hvordan dere sammen kan skape en trygg og god hverdag for eleven på skolen.

https://www.traumebevisst.no/skole


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar