Hopp til hovedinnhold

Min superkraft

Min superkraft

Dette er en film du som voksen kan se sammen med barn. Filmen er ment å være utgangspunkt for samtale og refleksjon. Virkeligheten er som regel mer kompleks enn det som vises i en film.

Du kan se filmen sammen med barnet alene, med omsorgsgivere sammen med barnet, eller flere barn sammen som for eksempel i en skoleklasse.
Spørsmål og samtale må tilpasses barna/barnet.

Filmen handler om at vi alle har superkrefter som vi tar frem når vi har det vanskelig.

Tips til samtale:

- Hvilken superkraft har «Elias» i filmen?
Tips: Han reiser i fantasien. Jo mer vanskelig han har det, jo mer «enhjørning» blir han.

- Elias har en enhjørningsdrakt. Enhjørning dukker opp også andre steder i filmen. La du merke til noen enhjørning-ting?
Tips: Blyanten, en tegning hjemme på det tomme kjøleskapet. Tegningen forsvinner når kjøleskapet blir fylt med mat.

- Hvorfor har Elias det vanskelig, tror du?
Tips: Elias sin mamma klarer ikke å være mamma slik Elias hadde trengt. Mammaen til Elias drikker seg her full slik at hun glemmer å lage matpakke og passe på Elias. Sånn skal ingen barn ha det.

- I filmen prater læreren og Elias om at det er flere elever i klassen med superkrefter. Husker du hvilke superkrefter det er?
Tips: Å stikke som en bie (ta vare på naturen som en bie), å bli skummel som en ulv (å ta vare på flokken som en ulv).

- Hvilke andre superkrefter tror du finnes?
Tips: Være som en klovn, gjøre seg usynlig, slå/sparke, ta for mye ansvar osv.

- Hvordan hjelper superkraften Elias?
Tips: De triste følelsene forsvinner, og han får gode følelser. Det er gøyere i fantasiverden enn i virkeligheten. Her kan Elias nemlig få til alt, han glemmer at han ikke har matpakke, han klarer å tenke på noe annet enn mamma som ligger på sofaen med flasker rundt seg.

- Hvordan kan superkraften skape problemer for Elias?
Tips: Klassekameratene kan bli sure fordi han kaster papirkuler på dem, læreren kan bli sint fordi Elias løper ut av klasserommet, vennene tar ikke kontakt med ham fordi de tror han vil være alene når han løper bort.
- Har du brukt en superkraft for å tåle noe vanskelig som har skjedd i ditt liv?
- Hva synes du er bra med superkraften din?
- Hva er vanskelig med superkraften din? For de andre? For deg selv?
- Læreren i filmen sier at de voksne skal hjelpe mamma og Elias. Har du fått hjelp av noen? Er det noen du kan få hjelp av?

Les mer og bestill Kofferten min og meg her: https://www.traumebevisst.no/kofferten-min

https://www.youtube.com/watch?v=66z3tDd9Ovo


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar