Hopp til hovedinnhold

Trygt og godt miljø i SFO

Trygt og godt miljø i SFO

Alle barn har rett til et trygt og godt miljø i SFO. Du som møter barn på morgenen, etter en skoledag, og som er der i lek og aktivitet, har stor betydning i barnas hverdag, for det viktige skjer hver dag.

En kompetansepakke til dere betydningsfulle voksne er nå utviklet av Utdanningsdirektoratet og RVTS Sør. Den skal være et verktøy for dere som jobber i SFO for å styrke kompetansen i å utvikle og opprettholde et trygt og godt miljø, og arbeide for å utvikle en felles forståelse for regelverket og rammeplanens føringer for et trygt og godt skolemiljø, og hva det innebærer for ansatte i SFO.

I den nye rammeplanen for SFO står det at SFO skal fremme barnas fysiske og psykiske helse og bidra til at de opplever glede og mestring. Man skal også støtte utviklingen av trygge og gode relasjoner mellom barn, personalet og barnas foreldre, i tillegg til å fremme inkludering og bidra til at alle barna har mulighet til å utvikle vennskap. Barna skal få støtte til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Hva er gode måter å møte den enkelte på? Hvordan kan man ivareta gruppa som helhet? Hva må dere gjøre for å skape og opprettholde trygge og gode hverdager i deres SFO? Vi håper kompetansepakken kan bidra til refleksjon og kompetanseheving rundt disse spørsmålene slik at det viktige arbeidet dere gjør hver dag, i møte med barna, bidrar til et trygt og godt SFO-miljø.

Siden er gratis og åpen for alle. Du kan enkelt logge deg inn via din Feide-bruker, eller ved å opprette en egen bruker.

https://bibsys.instructure.com/courses/555

Utviklet i samarbeid med: Utdanningsdirektoratet


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar