Hopp til hovedinnhold

"Hvor går grensa?" (De er alle våre barn)

"Hvor går grensa?" (De er alle våre barn)

Hvor går grensene for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i det som kan kalles problematisk og skadelig seksuell atferd?
Når er seksualiteten preget av gjensidighet, respekt og samtykke, og vet barn og ungdom når grensene brytes?

RVTS Sør og RVTS Nord har laget en film som viser fire ulike situasjoner som skifter farge når barna eller ungdommene går over grensa.
Grønn betyr at atferden er vanlig og normal, gul betyr at atferden kan vekke bekymring, og rød betyr at atferden er krenkende eller skadelig.
Når du ser filmen vil du kanskje ha noen spørsmål om de fargene vi har valgt, og det håper vi du kan diskutere med noen rundt deg.
Vi oppfordrer deg også til å snakke med noen du er trygg på dersom filmen setter i gang tanker, eller minner deg om noe du selv eller noen rundt deg har opplevd.

På nettsiden www.vaarebarn.no har vi laget ressurser til filmen som kan tas i bruk av deg som jobber med barn og unge, og som trenger litt hjelp til å komme i gang med samtaler omkring seksuell atferd som oppleves grenseoverskridende eller som vekker bekymring. På denne nettsiden finner du også fagstoff om problematisk og skadelig seksuell atferd blant barn og unge.

Filmen er laget for RVTS Nord og RVTS Sør av Qvisten Animation, 2021.
Producer: Arnt Christian Scheele
Directors: Yaprak Morali, Are Austnes
Lyddesign: Clockwork
Design and animation artists: Josefine Hanibal, Yaprak Morali, Are Austnes
Online: Lars-Petter Iversen

https://www.youtube.com/watch?v=sDG_uKdaxws

Utviklet i samarbeid med: RVTS Nord


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar