Hopp til hovedinnhold

Å samtale med barn og unge

Pilot - Barneverntjenester i Agder

Samling 4

Dato: 6. desember 2023
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla

Mål for samlingen:
1. Oppøve ferdigheter til å gjennomføre samtaler med barn
2. Reflektere over egen utvikling av samtaleferdigheter
3. Lage en plan for personlig utviklingsarbeid om samtaler med barn

Innhold

  • Dele erfaringer fra samtaler i gruppa ut fra egne notater
  • Lage et felles notat fra gruppearbeidet – få fram erfaringer og læringspunkter
  • Gruppeveiledning gjennomføres utfra observatørenes notater og mal for tilbakemelding
  • Deling av erfaringer fra øvingsoppgaven i plenum
  • Refleksjon rundt egen utvikling – hvor er jeg og hva trenger å øve mest på?
  • Lage en personlig plan for videre praksis
  • Evaluering og tilbakemelding (Pilot)

 

Presentasjonen til samlingen


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar