Hopp til hovedinnhold

Samtale med barn og unge

Barnevernsansatte i Region Sør

Samling 4

Dato: 12. desember 2024
Sted: Sørlandet kunnskapspark ,Kristiansand kl.10-16

Mål for samlingen:
1. Oppøve ferdigheter til å gjennomføre samtaler med barn
2. Reflektere over egen utvikling av samtaleferdigheter
3. Lage en plan for personlig utviklingsarbeid om samtaler med barn

Innhold

  • Dele erfaringer fra hjemmearbeidet i gruppa
  • Lage et felles notat fra gruppa – få fram erfaringer og læringspunkter
  • Øve på samtaler i grupper, ut fra case
  • Gruppeveiledning gjennomføres utfra observatørenes notater og mal for tilbakemelding
  • Deling av erfaringer fra øvingsoppgaven i plenum
  • Refleksjon rundt egen utvikling – hvor er jeg og hva trenger å øve mest på?
  • Lage en personlig plan for videre praksis
  • Egenevaluering og tilbakemelding

 

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar