Hopp til hovedinnhold

Å samtale med barn og unge

Pilot - Barneverntjenester i Agder

Samling 3

Dato: 8. november 2023
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla

Mål for samlingen:
1. God forståelse av oppbygging og gjennomføring av en samtale
2. Refleksjon rundt egen utvikling av ferdigheter

Innhold

  • Gruppearbeid, refleksjon fra praksis, dele erfaringer fra samtaler sett i lyset av kommunikasjonsprinsipper og samtalens oppbygging. Oppsummering i plenum.
  • Gruppene forbereder og presenterer et av strukturelementene for de andre
  • Refleksjon rundt egen utvikling – hvor er jeg og hva trenger å øve mest på?
  • Evaluering og tilbakemelding (Pilot)

 


 

Presentasjonen til samlingen


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar