Hopp til hovedinnhold

Å samtale med barn og unge

Pilot - Barneverntjenester i Agder

Samling 2

Dato: 11. oktober 2023
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla

Mål for samlingen:
1. Forstå og bli bevisst grunnleggende kommunikasjonsprinsipper
2. Forstå oppbygging av en samtale ut fra DCM
3. Bli bevist på egne reaksjoner og hvordan disse kan påvirke samtalen

Innhold:

 • Dele erfaringer fra hjemmearbeid – grupper og plenum
 • Hvordan er det for meg å samtale med barn om sensitive tema – verdier, holdninger og selvforståelse i praksis
 • Kommunikasjonsprinsipper – om fremmende, hemmende og nonverbal kommunikasjon med øving på snakkemedbarn.no
 • Fortsette gjennomgangen av elementene i oppbygging av samtalen – bruke noen av filmene fra snakkemedbarn.no
  • Kontaktetablering
  • Innledende prosedyrer
  • Introdusere tema
  • Fri fortelling
  • Sondering
  • Avslutning
  • Oppfølging
 • Meg selv i samtaler - egenrefleksjon
 • Evaluering og tilbakemelding (Pilot)

 


 

Presentasjonen til samlingen 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar