Hopp til hovedinnhold

Samtale med barn og unge

Barnevernsansatte i Region Sør

Samling 1

Dato: 4. september 2024
Sted: Sørlandet kunnskapspark, Kristiansand kl. 10-16

Mål for samlingen:
- Skape trygghet i gruppen og et klima som grunnlag for læring
- Bli bevisst egne holdninger og verdier
- Få kunnskap og kompetanse om forberedelser til samtaler

Innhold:

  • Kompetanse forståelse – verdier/holdninger, fagkunnskap, ferdigheter, brukerkunnskap og tjenesten (kompetansesirklene)
  • Rollen min som samtalepartner – utforskende samtaler
  • Barneperspektiv og medvirkning i samtaler med barn og unge – barnets stemme - krav til dokumentasjon og barns rettigheter
  • Hvilke forventninger har jeg til denne kompentansehevingen  – og hva må jeg gjøre for at utbytte for meg og mine kurs-kollegaer skal bli best mulig? Leggges inn som forarbeid på programmsiden før første samling.
  • Oppstart av samtale struktur etter DCM
    • Gjennomgang av forberedelser til en barnesamtale
  • Introdusere refleksjonsnotat
  • Egenevaluering og tilbakemelding

 


 

Presentasjonen fra samlingen


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar