Hopp til hovedinnhold

Å samtale med barn og unge

Pilot - Barneverntjenester i Agder

Samling 1

Dato: 6. september 2023
Sted: Hunsfos Næringspark, Vennesla, kl.09.00-15.00

Mål for samlingen:
Skape trygghet i gruppen og et klima som grunnlag for læring
Bli bevisst egne holdninger og verdier
Få kunnskap og kompetanse om forberedelser til samtaler

Innhold:

  • Kompetanse forståelse – verdier/holdninger, fagkunnskap, ferdigheter, brukerkunnskap og tjenesten (kompetansesirklene)
  • Rollen min som samtalepartner – utforskende samtaler
  • Barneperspektiv og medvirkning i samtaler med barn og unge – barnets stemme - krav til dokumentasjon og barns rettigheter
  • Hvilke forventninger har jeg til denne kompentansehevingen  – og hva må jeg gjøre for at utbytte for meg og mine kurs-kollegaer skal bli best mulig? Leggges inn som forarbeid på programmsiden før første samling.
  • Oppstart av samtale struktur etter DCM
    • Gjennomgang av forberedelser til en barnesamtale
  • Introdusere refleksjonsnotat
  • Evaluering og tilbakemelding (Pilot)

 


 

Presentasjonen fra samlingen


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar