Hopp til hovedinnhold

Å samtale med barn og unge

Pilot - Barneverntjenester i Agder

Om programmet

Prosjektet består av fire hele dager med ferdighetstrening, kunnskapsformidling og refleksjon om samtaler med barn og unge. Opplæringen omhandler tilnærminger for å få til gode samtaler med barn i barnevernfaglig arbeid. Det legges til grunn en dialogisk tilnærming og betydningen av å legge til rette for strukturelle premisser og fysiske rammebetingelser for etablering av gode samtalearenaer understrekes. Betydningen av å høre barnets stemme og hva den innebærer for barnevernets arbeid er et gjennomgående perspektiv.

Læringsutbytte

 Generell kompetanse:

 • Kunne planlegge og gjennomføre en samtale med barn/ungdom og sette barnets fortelling i faglig kontekst med vurderinger til barnets/ungdommens beste.

 

Kunnskap om:

 • barns oppfatning av seg selv
 • kommunikasjon
 • strukturen i samtaler
 • dialogbaserte prinsipper.

 

Oppøve ferdigheter for å:

 • Gjennomføre barnesamtaler
 • Kunne identifisere eget kommunikasjonsmønster og reflektere over hvordan dette påvirker samtaleforløpet
 • Blir bevisst egne reaksjoner (TFS) i samtaler.

 

Undervisnings- og læringsformer

 • En kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver som rollespill med veiledning i gruppe
 • Det er krav til deltakelse gjennom hele programmet for hver enkelt deltaker. Dette gjelder samlinger og arbeid mellom samlingene
 • Tjenestene bidrar i tillegg til evaluering av piloteringen. 

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar