Hopp til hovedinnhold

Samtale med barn og unge

Barnevernsansatte i Region Sør

Om programmet

Programmet består av fire hele dager med ferdighetstrening, kunnskapsformidling og refleksjon om samtaler med barn og unge. Opplæringen omhandler tilnærminger for å få til gode samtaler med barn i barnevernfaglig arbeid. Det legges til grunn en dialogisk tilnærming og betydningen av å legge til rette for strukturelle premisser og fysiske rammebetingelser for etablering av gode samtalearenaer understrekes. Betydningen av å høre barnets stemme og hva den innebærer for barnevernets arbeid er et gjennomgående perspektiv.
 

Datoene for samlingene høsten 2024 er:

Samling 1                               4. september
Samling 2                               8. oktober
Samling 3                             20. november
Samling 4                             12. desember
 

Sted og tid:

Sørlandets Kunnskapspark Kristiansand, Universitetsveien 19, Møterom Alfa, som er like ved hovedinngangen.

Samlingene er fra kl.10-16.
 

Pris:

Opplæringsprogrammet er gratis.
 

Påmelding:

Det er i alt 35 plasser. RVTS Sør forbeholder seg å kunne prioritere hvilke kommuner som får plass. Vi ønsker flere deltakere fra samme tjeneste. Deltakere som får plass får beskjed pr. mail innen 1. juli.

Påmeldingsfristen er 20. juni.

https://rvtssor.no/kurs/1230/samtale-med-barn-og-unge/

 

Læringsutbytte

 Generell kompetanse:

  • Kunne planlegge og gjennomføre en samtale med barn/ungdom og sette barnets fortelling i faglig kontekst med vurderinger til barnets/ungdommens beste.

 

Kunnskap om:

  • barns oppfatning av seg selv
  • kommunikasjon
  • strukturen i samtaler
  • dialogbaserte prinsipper

 

Oppøve ferdigheter for å:

  • Gjennomføre barnesamtaler
  • Kunne identifisere eget kommunikasjonsmønster og reflektere over hvordan dette påvirker samtaleforløpet
  • Blir bevisst egne reaksjoner (TFS) i samtaler

 

Undervisnings- og læringsformer

  • En kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og praktiske oppgaver som rollespill med veiledning i gruppe.
  • Det er krav til deltakelse gjennom hele programmet for hver enkelt deltaker. Dette gjelder samlinger og arbeid mellom samlingene.

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar