Hopp til hovedinnhold
MMA

Trygge fagfolk

Aberia og Aurora

Å ta vare på seg selv og hverandre

Dato: 13. april 2023
Sted: Digitalt

Denne siste samlingen vil fokusere på hvordan man kan jobbe med egen- og kollegaivaretakelse på egen arbeidsplass. En refleksiv praksis hvor man skaper seg rom og ritualer for hvordan man tar vare på seg selv og hverandre, er vesentlig for hjelperrollen. På denne digitale samlingen vil vi legge opp til å prøve ut ulike øvelser som de ulike avdelingene kan ta i bruk videre på egen hånd.

Presentasjon fra samlingen:

Powerpoint

 

Ressurser

Kjernekvadranten

Leirbål (Film)

Leirbål (Instruks)

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar