Hopp til hovedinnhold
MMA

Trygge fagfolk

Aberia og Aurora

Menneskemøtekompetanse i praksis dag 1

Dato: 1. desember 2022
Sted: Digitalt

Arbeid med sårbare mennesker kan være utfordrende. Det stiller store krav både til den enkelte ansattes menneskemøtekompetanse og organisasjonens kultur. Hva er utgangspunktet for de faglige valg som blir tatt og hvilken kunnskap er det Aberia og Aurora støtter seg til? Hvordan er vår praksis og hvordan ønsker vi at den skal være. Disse to dagene vil være workshops hvor det vil bli presentert og jobbet ut fra teorier om kommunikasjon, medarbeiderskap, relasjonsbygging, lærende organisasjoner og elementer fra traumebevisst praksis og traumebevisst omsorg. Sentrale temaer vil være "Jeg er metoden", selvregulering, verdier (egne og organisasjonens) og hvordan vi har ulike preferanser (DI)

På denne samlingen vil vi ha fokus på hva "jeg er metoden" betyr i praksis og peke på hva vi da trenger? Vi vil også gjøre en narrativ øvelse for å hente opp vår kollektive forståelse av organisasjonens historie og verdier som har kommet til uttrykk. Til slutt vil vi benytte oss av et enkelt verktøy (DI) som åpner opp for å utforske og reflektere individelt og kollektivt om egne og hverandres preferanser.

Presentasjon fra samlingen

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar