MMA

Sammen Mot i Midt-Telemark

Ansatte og frivillige

Velkommen

Et kompetanseprogram for ansatte i ulike tjenester og frivillige, om hvordan trygge voksne kan bidra til å forebygge og oppdage vold og overgrep rettet mot barn og unge. Programmet vil ha fokus på  hvordan man snakke med barn, unge og familier, og om hvordan man kan oppdage barn og unge er utsatt for vold og overgrep, og hjelpe dem best mulig.

Informasjon om programmet


Samlinger

 • Kick off - Introduksjon
 • Trygghet

  Trygghet

  Gruppesamling
 • Følelser og følelsesregulering

  Følelser og følelsesregulering

  Gruppesamling
 • Traumeforståelse

  Traumeforståelse

  Gruppesamling
 • Barnesyn

  Barnesyn

  Gruppesamling
 • Veien videre

  Veien videre

  Nettside for implementeringsstøtte