MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Velkommen

Til alle dere som jobber på Krossen skole. Sammen skal vi jobbe med kompetanseutvikling gjennom et program dere har gitt navnet "Vi er like unike". Det skal gjennomføres i perioden 2022 - 2023.

Programmet fokuserer på verdi- og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god menneskemøtepraksis.

Hovedmålet er å er å gi god opplæring til alle lærere, skolens øvrige personale og skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.

Informasjon om programmet


Samlinger

 • Hvem er vi og hva vil vi
 • Mer enn hjerne

  Mer enn hjerne

  Gruppesamling
 • Klassen et komplekst samspill

  Klassen et komplekst samspill

  Gruppesamling
 • Gruppedynamitt

  Gruppedynamitt

  Gruppesamling
 • Tenk tanken

  Tenk tanken

  Gruppesamling
 • Hvem er vi og hvor vil vi

  Hvem er vi og hvor vil vi

  Gruppesamling
 • Veien videre

  Veien videre

  Nettside for implementeringsstøtte