Hopp til hovedinnhold
MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Velkommen

Til alle dere som jobber på Krossen skole. Sammen skal vi jobbe med kompetanseutvikling gjennom et program dere har gitt navnet "Vi er like unike". Det skal gjennomføres i perioden 2022 - 2023.

Programmet fokuserer på verdi- og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god menneskemøtepraksis.

Hovedmålet er å er å gi god opplæring til alle lærere, skolens øvrige personale og skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.

Informasjon om programmet


Samlinger
Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar