MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Mer enn hjerne

Dato: 21. oktober 2022
Sted: Grim kirke

I denne samlingen går vi nærmere inn på stressforskning, traumedefinisjoner, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for hjernens utvikling og for læring. Videre vil vi også snakke om traumebevisst omsorg, og hvordan skolen kan være en god plass å være.

Sentrale temaer vi være psykoedukasjon, ACE-studien, den tredelt hjerne, toleransevinduet mm.

Presentasjon fra samlingen:

Kommer...

Ressurser:

Kommer...