MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Hvem er vi og hva vil vi

Dato: 15. august 2022
Sted: Grim kirke

I denne samlingen fokuserer vi på skolens overordnede oppgave – å sette barn og unge i stand til å håndtere sine liv.

Menneskemøtekompetanse vil stå sentralt, og vi fokuserer på oss selv som viktigste redskap i møte med elevene. Det handler både om hvem den enkelte er i møte med eleven, men også hvem vi som kolleger er og hva slags organisasjon skolen er. Fokus på hvilke styrker vi har, som mennesker og som skoleansatte.

I tillegg vil vi i denne samlingen komme inn på grunnleggende traume- og stressforståelse.

Presentasjon fra samlingen:

Hvem er vi og hva vil vi, samling 15.8.2022

Hjemmelekse

Ressurser:

Profilfilm RVTS Sør

Det viktige skjer hver dag

Skolens tredelte oppdrag