Hopp til hovedinnhold
MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Om programmet

Vi ønsker å utvikle:

  • Felles språk i samhandling med elever og voksne
  • Felles kultur – Kultur der vi er nysgjerrige på hverandres ulikhet, der vi utforsker og reflekterer sammen
  • Felles forståelse av retning og mål – hvor vi vil og hvordan komme dit

Læringsmål

  • Dels skal deltakerne få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og holdninger i møte med både kollegaer og de menneskene de er satt til å jobbe med.
  • Dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet.
  • Dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og som en del av en større organisasjon.
  • Arbeidet med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med barn, skal bidra til økt handlingskompetanse som bidrar til gode "menneskemøter" mellom barnet og den voksne, og voksne imellom. 

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget hentes fra nyere forskning fra ulike fagområder som organisasjonskultur og arbeidsglede, posistiv psykologi, stressforskning, utviklingspsykologi, forskning omkring betydningen av tidlige livserfaringer (f.eks. ACE-forskning), tilknytningsteori og forskning omkring lekens betydning. 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar