Hopp til hovedinnhold
MMA

Trygge voksne

Ansatte på Dvergsnes skoleenhet

Leder

Implementeringsstøtte 

En viktig del av Menneskemøteakademiet er implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse. 

Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. 

Innhold fordelt på 4 samlinger.


1. Første samling: Jeg som menneske

I denne samlingen vil fokuset bli rettet mot lederrollen og hvordan «Jeg» er som kultubygger og leder. Det handler om å bli bedre kjent med seg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

Innholdet i samlingen vil bli flettet inn mot de neste samlingene med alle ansatte. Også her vil ledere få informasjon om hvordan de kan fasilitere arbeidet på egen avdeling.

Presentasjon fra samlingen:

Samling 31.5.2022


2. Andre samling: Vi som relasjonsbyggere

I denne samlingen vil det fokuseres på hvordan leder kan bygge psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon. Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes blir tematisert. Det vil bli en gjennomgang av samling 2 og ledere vil få instrukser som tydeliggjør deres rolle i samlingene om menneskemøtekompetanse og brukermedvirkning.

Presentasjon fra samlingen:

Samling 23.9.2022


3. Tredje samling: Vi som kulturbyggere

I denne samlingen vil vi jobbe med utgangspunkt i at fagutvikling og kulturutvikling ofte vil være to sider av samme sak når man jobber med barn og ungdom. Det vil jobbes prosessuelt med organisasjonskultur og ledere vil få informasjon om  hvordan arbeidet mellom samlingene kan organiseres.

Presentasjon fra samlingen:

Samling 18.11.2022


4. Fjerde samling: Vi og våre verdier

Tema for denne samlingen er våre personlige verdier, og hvilken betydning disse har i hverdagen vår, både på jobb og privat.

Presentasjon fra samlingen:

Samling 10.02.23


5. Femte samling: Vi som praksisutviklere

Den siste samlingen vil ha fokus på arbeidet som skal skje ut i avdelingen de neste månedene. Hvordan har de jobbet med faguviklingen hittil, erfaringsutveksling og utarbeidelse av lokale utviklingsplaner. Sentralt på denne samlingen vil også være implementeringsteori og hvordan endre praksis.
 

Presentasjon fra samlingen:
Kommer....

Ressurser:
Kommer....