MMA

Trygge voksne

Ansatte på Dvergsnes skoleenhet

Traumebevisst praksis - del 1

Dato: 11. januar 2023
Sted: Dvergsnes skoleenhet

Sårbare barn og unge kan være utsatt for store påkjenninger. Traumebevisst omsorg og praksis søker å møte alle barn og unge ut fra hva de kan ha opplevd.

I samlingen går vi nærmere inn på utviklingsteori, traumeteori, og hva slags konsekvenser vonde livserfaringer har for barn og unges utvikling og for læring. Sentralt er pilarene i traumebevisst omsorg og praksis: trygghet,relasjon og mestring. Dette er viktige faktorer i gode menneskemøter. Traumebevisst omsorg og praksis er en verdibasert forståelsesramme som gir grunnlag for ulike metodevalg. Det er i seg selv ingen metode.