Hopp til hovedinnhold
MMA

Trygge voksne

Ansatte på Dvergsnes skoleenhet

Om programmet

Programmet fokuserer på verdi- og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god menneskemøtepraksis. Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap om hvordan vi kan forstå krenkede barn og unges atferd, følelser og fortellinger som uttrykk for opplevd smerte, samt kunnskap for å sikre forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep.