Hopp til hovedinnhold
MMA

Bygland MMA

Ansatte i oppvekst i Bygland kommune

Velkommen

Til alle dere som jobber med barn og unge i Bygland. Sammen skal vi jobbe med kompetanseutvikling gjennom et program vi har kalt MenneskeMøteAkademiet. Det skal gjennomføres i perioden 2022 - 2023.

Programmet fokuserer på verdi- og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god menneskemøtepraksis. Programmet skal gi ledere og ansatte kunnskap om hvordan vi kan forstå krenkede barn og unges atferd, følelser og fortellinger som uttrykk for opplevd smerte, samt kunnskap for å sikre forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep.

Informasjon om programmet


Samlinger
Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar