Hopp til hovedinnhold
MMA

Bygland MMA

Ansatte i oppvekst i Bygland kommune

Leder

Implementeringsstøtte - ledersamlinger

En viktig del av Menneskemøteakademiet er implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse. 

Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. 

Innhold fordelt på 5 samlinger

1. Jeg som menneske

Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

30. august 2022

Presentasjonen fra samlingen

2. Vi som kulturbyggere

Kunnskap om, og ferdighet i, hvordan relasjoner skapes og opprettholdes.

24. november 2022

Presentasjonen fra samlingen

3. Vi som relasjonsbyggere

Utvidelse av kunnskap om hvordan ulike faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

14. februar 2023

Presentasjonen fra samlingen

4. Vi som praksisutviklere

Fokus på forståelse for forholdet mellom teori og praksis med mer. Hva nå?

 

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar