MMA

Bygland MMA

Ansatte i oppvekst i Bygland kommune

Traumeforståelse - Dag 1

Dato: 1. november 2022
Sted: Bygland

Kl. 17.00 - 20.00

Samlingen går over to halve dager. Den første er i november, og den andre er i mars 2023.

For å nå målet om en felles faglig plattform forankret i traumeforståelse er det vesentlig at traumeteori er kjent og deles av alle ansatte. Innholdet i disse dagene dekker følgende områder:

  • Grunnleggende traumeforståelse, inkludert sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, overgrep og traumer
  • Barn og unges utvikling 
  • Traumenes konsekvenser
  • Stress