Hopp til hovedinnhold
MMA

Bygland MMA

Ansatte i oppvekst i Bygland kommune

Om programmet

Bygland kommune ønsket å inngå et samarbeid med RVTS Sør om et kompetanseprogram som sikrer at alle ansatte som jobber med barn ungdom har en felles faglig plattform som skaper handlekraft i systemet. Vi kaller dette MenneskeMøteAkademiet (MMA). MMA er et rammeverk for implementering av kunnskapsbasert praksis. Sentralt i programmet er utviklings - og traumeperspektivet, fordi livsbetingelser og stress påvirker utvikling og fungering.

Programmet baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i dialog. Programmets innhold blir derfor utformet i samarbeid mellom RVTS Sør og Bygland kommune.

Oppbygging:

MMA består i hovedsak av to deler: felles- og ledersamlinger.

  • Fellessamlingene er for alle ansatte.
  • Ledersamlingene er for alle ledere i oppvekstenhetene.

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar