MMA

AvHoldt Versjon 2.0

Blå Kors Loland Behandlingsenter

Velkommen

AvHoldt versjon 2.0 er et samskapingsprogram omkring Traumebevisst rusbehandling ved Blå Kors Loland Behandlingsenter. Det bygger på tidligere samarbeid om programmet AvHoldt

Informasjon om programmet


Samlinger