MMA

AvHoldt Versjon 2.0

Blå Kors Loland Behandlingsenter

Traumebevisst miljøterapi i praksis

Dato: 14. november 2022
Sted: Vennesla

I en Traumebevisst rusbehandlingsinstitusjon har de som arbeider med miljøterapien en helt sentral rolle. Samlingen lages for dere, og fokuserer på "de 23 andre timene"

Innholdet i denne samlingen samskapes med de lokale ressurspersonene og RVTS Sør. Nærmere beskrivelse kommer.....