MMA

AvHoldt Versjon 2.0

Blå Kors Loland Behandlingsenter

Å arbeide Traumebevisst

Dato: 20. september 2022
Sted: Vennesla

Å arbeide traumebevisst kan være både berikende og utfordrende. I denne samlingen skal vi arbeide med hvordan det traumebevisste kan komme til uttrykk i pasientmøtene ved enheten

Mennesker med alvorlige rusproblemer og psykiske vansker har ofte levd med belastende livshendelser over tid. Det være seg gjennom barndom og oppvekst, men også i aktiv rus som voksne. Hvordan disse erfaringene kommer til uttrykk i nåtid er svært individuelt, og fordrer en grunnholdning hos de ansatte om å kunne "se bak" uttrykket for å bidra til forståelse og hjelp.

Hovedinnhold i samlingen

  • Hva er en traumebvisst praksis? 
  • Forståelse av, og forventninger til pasientene.
  • Å være et godt sted å ha det vanskelig, og samtidig bidra til vekst og utvikling - Å være i strevet.
  • Jeg og vi i møte med pasientene og hverandre