Hopp til hovedinnhold
MMA

AvHoldt Versjon 2.0

Blå Kors Loland Behandlingsenter

Om programmet

Bakgrunn

Noe av det viktigste med hjelpen i hjelpetjenester er hjelperen. De som søker hjelp ved Blå Kors Loland Behandlingsenter treffer menneskene som jobber der. Det er mennesker med fagkompetanse, verdier, holdninger og egne livserfaringer. RVTS Sør er opptatt av å tydeliggjøre hvordan hjelperen selv er en viktig del av behandlingstilbudet. Den som søker hjelp skal kjenne seg AvHoldt, og for å lykkes med det må menneskene som arbeider ved enheten også kjenne seg AvHoldt. 

Enheten skal gi et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Behandlingstilbudet skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende, og hvor de ansatte skal være faglig dyktige og tilgjengelige og gjøre sitt beste for at pasientene skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning,og baserer seg dermed på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i møte med likeverdige parter. 

Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, og Blå Kors Loland Behandlingsenter. Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspektivet, voldsforståelse og avhengighetsforståelsekan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til pasienter og pårørende. Det faglige innholdet skal også avspeile betydningen av egen og kollegaivaretakelse for de ansatte, for igjen å gi best mulig hjelp til pasientene.

 

Målsettingen

er at tjenesten har en felles traumebevisst referanseramme som bidrar til gode og utviklende menneskemøter. Programmet har som målsetning at hver enkelt ansatt, men også tjenesten som helhet, skal utvikle sin kompetanse. Målet er å sikre at kunnskap, forståelse og praktisk anvendelse blir implementert. 

Herunder: 

  • å repetere sentrale elementer fra tidligere samarbeid; AvHoldt.
  • Jobbe mot å oppnå en felles faglig plattform omkring innholdet i Traumebevisst Rusbehandling
  • Sette ett ekstra fokus på Egen og Kollegaivaretakelse i en Traumebevisst institusjon

"De ansatte skal etter endt program ha en kompetanse som sikrer at alle pasienter og pårørende som er i møte med behandlingsenteret  blir møtt av trygge fagfolk med en traumebevisst holdning".

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar