MMA

Trygge veiledere

NAV Midt-Agder

Å ta vare på seg selv

Dato: 30. november 2022
Sted: Husøya

I samlingen fokuseres det på å ivareta seg selv og hverandre i en periodevis krevende arbeidshverdag.

Innhold

  • Hvordan den enkelte opplever belastninger på jobb
  • Egne styrker og sårbarheter
  • Å vedlikeholde egen og kollegaivaretakelse i arbeidshverdagen
  • Hva gjør vi nå? Hva ønsker vi å styrke?