MMA

Trygge veiledere

NAV Midt-Agder

De gode menneskemøter dag 2

Dato: 11. oktober 2022
Sted: Hunsøya

På denne samlingen vil vi ha fokus på relasjonsbygging, følelsesvalidering, perspektivtaking og sårbarhet.

Presentasjon fra samlingen