MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Velkommen

Et godt menneskemøte er grunnleggende i all hjelp som skal bidra til forandring. I alle tjenester, også barneverntjenesten, handler det om møte med mennesker i ulike livssituasjoner.

Informasjon om programmet


Samlinger