MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Leder

Lederstøtteprogram
Lederstøtte er en viktig del av kompetansehevingsprogrammet TRYGGE FAGFOLK. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og relasjonskompetanse. Videre blir det viktig at ledelsen sikrer at ulike utviklingsprogrammer/prosjekter settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten. 

Programmet skal på denne måten bidra til å sikre god kvalitet i organisasjonens tjenester, tilpasset barn, ungdom og familiers behov. 

Innhold

Første samling: Lederen som menneske
- Bli bedre kjent med deg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger. Erfaringer med hvordan bedre kjennskap til hverandre i ledergruppen kan bidra til å utvikle gode lederteam

Presentasjon fra 24.8.2021

 

Andre samling: Lederen som relasjonsbygger
- Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes. Økt bevissthet om hvordan man som leder kan bygge gode relasjoner til sine ansatte og legge til rette for at man har en organisasjonskultur hvor man stimulerer til ansatte som heier på forskjellighet og aktivt bygger sterke relasjoner til hverandre.

Presentasjon fra 7.9.2021


 

Tredje samling: Lederen som kompetansebygger
- Ha kunnskap om hvordan man kan implementere ny kompetanse i egen virksomhet og utvikle en lærende organisasjon.

Presentasjon fra 12.10.2021
 

Fjerde samling: Lederen som praksisutvikler
- Ha økt forståelse for forholdet mellom teori og praksis og ha en klar plan for det videre arbeidet med implementeringen av ny kompetanse.

Presentasjon fra 20.05.2022

 

Ressurser