MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Veien videre

Dato: 19. mai 2022

Hvordan kan vi sikre at innholdet i programmet og blir implementert i det daglige arbeidet? I siste samling skal vi oppsummere og lage en plan for veien videre. Det vil også bli gjennomført en evaluering av programmet.

Om samlingen

Å vedlikeholde et kompetanseløft handler om å sikre at forståelsesgrunnlaget er levende i virksomhetens praktiske hverdag. Levende i den forstand at forståelsesgrunnlaget kan avleses i de daglige menneskemøtene man har med barn og unge, i det språketsom brukes, i de refleksjoner og diskusjoner som gjøres, og i de avgjørelser som tas. For å lykkes i å integrere og videreutvikle ny praksis og forståelse er det ikke tilstrekkelig bare å lytte og forstå. Det krever egenaktivitet for å skape varig endring.