MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Å ta vare på seg selv og hverandre

Dato: 26. januar 2022
Sted: Drammen

Om samlingen:

Det er kjent at ansatte som arbeider med barn og unge som har opplevd traumer utsettes for risiko for omsorgstretthet og sekundærtraumatisering. Arbeidet denne dagen er konsentrert rundt praktisk forebyggende og ivaretakende tiltak. Det er også kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisstgjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. Hva kan barn og unge lære oss om oss? 

Målsetting:

at ledelsen og de ansatte i større grad klarer å ivareta hverandre og seg selv i en krevende arbeidshverdag

 

Ressurser:

  • Veileder Bufdir: Råd for å håndtere sjikane, hets og trusler:

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Rad_for_a_handtere_sjikane_hets_og_trusler/Kommunalt_barnevern/