MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Menneskemøtekompetanse

Dato: 28. september - 29. september 2021
Sted: Drammen

Sårbare mennesker kan være utsatt for store påkjenninger. Traumebevisst omsorg og praksis søker å møte alle mennesker ut fra hva de kan ha opplevd. Sentralt er pilarene trygghet, relasjon og følelsesregulering. Dette er viktige faktorer i gode menneskemøter.

Om samlingen

Traumebevisst omsorg/praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. 

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder:

  • traumeforståelse  
  • traumebevisst omsorg/praksis  

Læringsmål: 

Ansatte skal  

  • kunne redegjøre for utviklingstraumer og deres virkemekanismer og konsekvenser  
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg 
  • ha arbeidet med selvstudieoppgaver