MMA

Digitale menneskemøter

Alarmtelefonen

Å ta vare på seg selv og hverandre

Målet er å etablere kultur og struktur for ivaretakelse av ansatte.

Egen- og kollegaivaretakelse.  Det er kjent at ansatte som arbeider med barn og unge som har opplevd traumer utsettes for risiko for omsorgstretthet og sekundærtraumatisering. Arbeidet denne dagen er konsentrert rundt praktisk forebyggende og ivaretakende tiltak.

Det er også kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisstgjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. Hva kan barn og unge lære oss om oss?