MMA

Digitale menneskemøter

Alarmtelefonen

Traumebevisst tenkning og praksis

Dato: 20. mai - 21. mai 2021

Traumebevisst omsorg/praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring.

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende områder: 

  • traumeforståelse   
  • traumebevisst omsorg/praksis 


Læringsmål

Ansatte skal:

  • kunne redegjøre for utviklingstraumer og deres virkemekanismer og konsekvenser
  • kunne redegjøre for grunnprinsippene i traumebevisst omsorg
  • Ha trygghet og gode strategier i møte med barn og unge som selvskader eller har selvmordstanker
  • Etablert struktur for egen- og kollegaivaretakelse