MMA

Digitale menneskemøter

Alarmtelefonen

Forankring for forandring

Dato: 20. mai 2021
Sted: Gyldengården

Kommunikasjon med sårbare barn og unge kan være utfordrende. Både fordi formatet krever at den ansatte kun har tekst å forstå barnet ut ifra og fordi man som hjelper vil møte barn med sterke historier.

Denne dagen vil berøre følgende temaer: 

  • grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i teamet. 
  • prinsipper for konstruktiv kommunikasjon for å støtte kollegabasert veiledning og for å forebygge konflikt og misforståelser. 

Å hjelpe sårbare barn og unge er en krevende oppgave, ikke minst fordi møtet med andre menneskers smerte ofte utløser (underbevisste) beskyttelsesstrategier hos hjelperne. 

For å forebygge dette legger vi opp til egen-refleksjon og felles-refleksjon rundt ansattes egen væremåte og egne livserfaringer som påvirker fagutøvelsen.

 

PP Fra samlingen