MMA

Digitale menneskemøter

Alarmtelefonen

Kick off

Dato: 4. februar 2021
Sted: Gyldengården, Kristiansand

Første samling.

4. februar hadde vi oppstart av kompetanseprogrammet. Vi møttes i Gyldengården og sparket det hele i gang. Alle ansatte var med. 

Målet med denne samlingen var å skape interesse og motivasjon for programmet, og å bli kjent med sentrale deler av programmet. Vedlagt finner dere PP som vi brukte. 

Vi gjennomførte en pre-undersøkelse på TANDEM denne dagen. I siste samling skal vi gjøre post-undersøkelsen. Det blir spennende å se om noe har skjedd underveis. 

Presentasjon fra samling: