MMA

Digitale menneskemøter

Alarmtelefonen

Om programmet

Målsettingen med programmet er at: 

  • traumebevisst omsorg og traumeforståelse skal implementeres som en grunnforståelse hos alle ansatte 
  • de ansatt skal få kompetanse på selvmordsforebygging og selvskading
  • det skal etableres en struktur for egen- og kollegaivaretakelse

Programmet er bygd opp med disse modulene:

  1. Kick off
  2. Forankring for forandring
  3. VIVAT
  4. Traumebevisst tenkning og praksis
  5. Å ta vare på seg selv og hverandre
  6. Veien videre

På grunn av koronasituasjonen er 2. samling utsatt inntil videre. Vi må være fleksible i disse uforutsigbare tidene vi er inne i. Uansett skal vi sammen, på en eller annen måte, klare å gjennomføre programmet.