MMA

Trygge Fagfolk

Humana Barnevern

Traumebevisst omsorg/praksis

Dato: 26. november - 27. november 2020
Sted: Varodd - Rigedalen

I denne samlingen skal vi ha fokus på hva som kjennetegner en traumebevisst praksis.

Traumebevisst omsorg/praksis er vel så mye en verdibasert forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig betydning at teorigrunnlaget er kjent for og deles av alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar på grunnopplæring. 

 

Opplæringen til ledere/fagutviklere vil dekke følgende områder:

  • Menneskemøtekompetanse
  • traumeforståelse  
  • traumebevisst omsorg/praksis  

slik at de istandsettes til å undervise alle ansatte i om de samme områdene.

 

Presentasjon

Ekstrastoff fra samlingen