MMA

Trygge Fagfolk

Humana Barnevern

Forankring for forandring

Dato: 13. oktober - 14. oktober 2020
Sted: Varodd - Rigedalen

Første samling vil har fokus på verdier og holdninger og utvikling av en reflekterende praksis hvor man anerkjenner forskjellighet og ser styrken i hverandres ulikheter.

TEMA:

For å styrke praksisfelleskapet og bygge «readiness» arrangeres en forankring for forandrings-samling over to dager 

Samlingen berører følgende temaer: 

  • Verdibevisstgjøring, hva betyr Humanas verdier i praksis, hvordan lever vi de ut? Hvordan merker brukerne dette?
  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av Humanas verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • Nødvendigheten av og verdsetting av forskjellighet i organisasjonen. 

PRESENTASJONER

PP til nedlastning