MMA

Trygge Fagfolk

Humana Barnevern

Om programmet

MÅL

Noe av det viktigste med Humana barnevern er menneskene som jobber der. Barn og unge Humana barnevern skal hjelpe treffer menneskene som jobber der. Det er mennesker med fagkompetanse, verdier, holdninger og egne livserfaringer. RVTS Sør er opptatt av å tydeliggjøre hvordan den ansatte selv er en viktig del av tjenestetilbudet. De som er brukere av tjenestene skal kjenne at de er verdifulle, og for å lykkes med det må menneskene som arbeider i tjenestene også kjenne seg verdifulle.

Målsettingen med programmet er at Menneskemøtekompetanse og Traumebevisst Omsorg skal implementeres som en grunnforståelse hos alle ansatte i Humana Barnevern

De ansatte skal etter endt program ha en kompetanse som sikrer at alle barn, ungdom og familier som er i møte med organisasjonen blir møtt av trygge fagfolk med en traumebevisst holdning.
 

GJENNOMFØRING

Programmet er bygget slik at ledere og fagutviklere skal istandsettes til å gjennomføre kompetanseutviklingsprogrammet for egne ansatte, og derigjennom nå programmets målsetting. I løpet av 3 samlinger a´ 2 dager planlegges og øves det på innholdet i samlingene som skal holdes for de ansatte. I tillegg fokuseres det på suksessfaktorer for å lykkes med kompetanseutvikling. 

Det brukes ulike pedagogiske metoder hvor hensikten er at man skal undervise, trene, reflektere, repetere og dele erfaringer for å dyktiggjøre seg som prosessleder.