Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

"Vendereisen"

Sted: Vennesla

Implementeringsforskningen forteller oss at endringer i en organisasjon tar tid, og må jobbes aktivt med, derfor arrangeres en dagssamling («vendereise») ca 1. år etter siste samling. Her arbeides det med hvordan denne kompetansesatsingen merkes for barn/unge i Vennesla, og hvilke prioriteringer må organisasjonen foreta for å lykkes i det videre arbeidet?

Hensikt

Å styrke implementeringsprosessen

Målsetting

Deltakerne får presentert utviklingsarbeid som grunnlag for retning på, og engasjement for, videre utviklingsarbeid.

Innhold

Vi får presentert erfaringer og utviklingsprosesser fra et utvalg av enhetene med fokus på: 

1. Hvilke mål satte dere for utviklingsarbeidet, og er de nådd?

2. Hvordan ble målene nådd 
3. Hvilke utfordringer støtte dere på underveis?
4. Kan barn og unge merke endringene som er iverksatt? 

5. Hvilke posisivte ting har skjedd ett år frem i tid?

PP fra samlingen

kommer....

Ressurser


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar