Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Egen og kollegaivaretakelse

Dato: 20. oktober 2023
Sted: Digitalt - hver enhet samler seg

Samlingen går over en dag for alle ansatte. I samlingen fokuseres det å ivareta seg selv og hverandre i en periodevis krevende arbeidshverdag.

Hensikt

Å bidra til at deltakerne ivaretar hverandre og seg selv, i en periodevis krevende arbeishverdag. 

Målsetting

Etter samlingen skal de ansatte: 

  • Ha bevisstgjort seg gode måter å ivareta seg selv og kollegaer på.
  • Startet et arbeid med å lage en plan for dette.

Innhold:

Hvordan den enkelte opplever belastninger på jobb

Egne styrker og sårbarheter

Å vedlikeholde egen og kollegaivaretakelse i arbeidshverdagen

Hva gjør vi nå? Hva ønsker vi å styrke?

PP fra samlingen

Egen- og kollegaivaretakelse

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar